การอบรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา


การอบรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 9 - 11 กันยายน 2563 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ได้จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างสุขภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประธานในพิธีโดยท่าน ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด และคุณครูรจนา ป้อมแดง หัวหน้างานปกครอง กล่าวรายงาน และมีท่านพระครู เป็นวิทยากรจากวัดวิมลนิวาส โดยมีตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 40 คน จัดกิจกรรม ณ วัดวิมลนิวาส อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เสาร์ 14 พฤศจิกายน 2563
อ่าน 399 ครั้ง