พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต


พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายบังคม และร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เสาร์ 14 พฤศจิกายน 2563
อ่าน 411 ครั้ง