เกษียณสุขใจ สานสายใย มุทิตา ๒๕๖๓


เกษียณสุขใจ สานสายใย มุทิตา ๒๕๖๓ วันที่ 28 กันยายน 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ”เกษียณสุขใจ สานสายใยมุทิตา”ครูธงชัย นัดที นายสุบรรณ สัตนาโค และแสดงความยินดีกับ ดร.จริยา กันจันทร์วงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอประชุมดอนแดง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เสาร์ 14 พฤศจิกายน 2563
อ่าน 425 ครั้ง