กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทยใส่ใจการอ่าน ประจำปี 2563


กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทยใส่ใจการอ่าน ประจำปี 2563 วันที่ 2 กันยายน 2563 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทยใส่ใจการอ่าน ประจำปี 2563 กิจกรรมประกอบไปด้วย การแสดงพิธีเปิด " ยอยศพระลอ" การแข่งขันตอบปัญา Kahoot การแสดงละครเวทีแก้วหน้าม้า และชมนิทรรศการที่หลากหลาย ณ หอประชุมดอนแดง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เสาร์ 14 พฤศจิกายน 2563
อ่าน 366 ครั้ง