คณะศึกษาดูงานระบบน้ำ จากมณฑลทหารบกที่ 27


คณะศึกษาดูงานระบบน้ำ จากมณฑลทหารบกที่ 27 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ นำโดย พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะศึกษาดูงานจากมณฑลทหารบกที่ 27 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เสาร์ 14 พฤศจิกายน 2563
อ่าน 378 ครั้ง