วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด


วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีผู้อำนวยการ คุณครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ เข้าชมสมาร์ทฟาร์ม(Smart Farm) โดยมีครูสุริยาโยธา และคณะครูจากแผนกวิชาพืชศาสตร์ร่วมให้ความรู้ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เสาร์ 14 พฤศจิกายน 2563
อ่าน 365 ครั้ง