พิธีเปิดศูนย์ Fix it Center อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด


พิธีเปิดศูนย์ Fix it Center อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด พิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ณ ศาลาประชาคมบ้านเมืองสรวง หมู่ 2 ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายอำเภอเมืองสรวง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-16 กันยายน 2563
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พฤหัส 17 กันยายน 2563
อ่าน 503 ครั้ง