การอบรมการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในกระชังบก


การอบรมการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในกระชังบก วันที่ 11 กันยายน 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการการอบรมการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในกระชังบก การจัดการเรียนการสอนกระเช้าอาชีพ (PJBL) ภาคเรียนที่ 1/2563 อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พฤหัส 17 กันยายน 2563
อ่าน 502 ครั้ง