พิธีปิดโครงการอบรมการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ


พิธีปิดโครงการอบรมการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ วันที่ 26-27 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดการอบรมโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ โดยมีคณะครูจาก 5 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ชลกรของแต่ละวิทยาลัยฯ และนักเรียน อศ.กช.ที่สนใจทั้ง 14 ศูนย์ เข้าร่วมการอบรมและฝึกภาคปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสาเกต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พฤหัส 17 กันยายน 2563
อ่าน 487 ครั้ง