การแข่งขันกีฬาดอนแดงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน นักศึกษา "ดอนแดงเกมส์" และพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 256ๅ ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

ศุกร์ 25 มกราคม 2562
อ่าน 532 ครั้ง