สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563


สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 วันที่ 19 สิงหาคม 2563 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีนายสุเทพ สระจันทร์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมฯ พร้อมทั้งคณะครู นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาด้วยโปรแกรม Kahoot และการประกวดแฟนซีรีไซเคิล เป็นต้น โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ หอประชุมดอนแดง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พฤหัส 17 กันยายน 2563
อ่าน 408 ครั้ง