ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ร.ร.บ้านเมืองสรวง


ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ร.ร.บ้านเมืองสรวง วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีผู้อำนวยการ คุณครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ เข้าชมสมาร์ทฟาร์ม(Smart Farm) โดยมีครูสุริยาโยธา และคณะครูจากแผนกวิชาพืชศาสตร์ร่วมให้ความรู้ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พฤหัส 17 กันยายน 2563
อ่าน 417 ครั้ง