กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิรืกิติ์


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิรืกิติ์ วันที่ 12 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิรืกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ.หอประชุม อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พฤหัส 17 กันยายน 2563
อ่าน 409 ครั้ง