การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 อกท.หน่วยร้อยเอ็ด


การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 อกท.หน่วยร้อยเอ็ด วันที่ 30 กรกธาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ได้จัดการประชุมสามัญ ครั้งที่ 1 หน่วยร้อยเอ็ด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด  
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พฤหัส 17 กันยายน 2563
อ่าน 397 ครั้ง