วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10


วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดร่วมพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พฤหัส 17 กันยายน 2563
อ่าน 398 ครั้ง