โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการเป็นผู้ประกอบการ


โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการเป็นผู้ประกอบการ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมดอนแดง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พฤหัส 17 กันยายน 2563
อ่าน 429 ครั้ง