ฝึกอบรมให้ความรู้ป้องกัน โควิด 19


ฝึกอบรมให้ความรู้ป้องกัน โควิด 19 วันที่ 1 กรกฎมคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน ไวรัสโคโรน่า 2019 Covid - 19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือเพื่อป้องกันตอนเอง ณ หอประชุมดอนแดง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด  
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พฤหัส 17 กันยายน 2563
อ่าน 374 ครั้ง