กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา วษท.ร้อยเอ็ด


กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา วษท.ร้อยเอ็ด วันที่ 29 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ได้ทำการจัดกิจรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ชี้แจงรายละเอียด พบคณะคุณครู และครูที่ปรึกษา ก่อนทำการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พฤหัส 17 กันยายน 2563
อ่าน 397 ครั้ง