กิจกรรมทำความสะอาด ป้องกันเชื้อ Covid-19


กิจกรรมทำความสะอาด ป้องกันเชื้อ Covid-19 วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 9:00 น. ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ร่วมกันทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามสำนักงาน อาคาร ห้องเรียน ภายในวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งยังจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองบุคคลเข้า-ออก ภายในวิทยาลัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด  
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พฤหัส 17 กันยายน 2563
อ่าน 422 ครั้ง