โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและปฐมนิเทศนักศึกษาทวิภาคี รุ่นที่ 21


โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและปฐมนิเทศนักศึกษาทวิภาคี รุ่นที่ 21 วันที่10 มีนาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เจ้าภาพจัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนทวิภาคีไทย-อิสราเอล รุ่นที่ 21 และยังมีกิจกรรมอีกอื่นๆ อาทิ การตรวจสุขภาพคัดกรองผู้เข้ารายงานตัวและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การทดสอบภาคปฏิบัติ ภาคความรู้ด้านเกษตร และการฝึกระเบียบวินัยโดยครูฝึกจากค่ายประเสริฐสงคราม เป็นต้น ณ หอประชุมดอนแดง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ขอบคุณภาพถ่าย : นายเกริกไกร โชคมณีรุ่งเรือง ดูน้อยลง
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พฤหัส 17 กันยายน 2563
อ่าน 763 ครั้ง