คณะศึกษาดูงานจาก สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร


คณะศึกษาดูงานจาก สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เพื่อศึกษาดูงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและงานปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อย
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พฤหัส 17 กันยายน 2563
อ่าน 472 ครั้ง