การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๓ อกท.หน่วยร้อยเอ็ด


การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๓ อกท.หน่วยร้อยเอ็ด วันพุธ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๓ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยร้อยเอ็ด ประธานในพิธีโดย นายพฤฒิวิชช์ ศิริพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาฯ พร้อมคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมดอนแดง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด  
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พฤหัส 17 กันยายน 2563
อ่าน 467 ครั้ง