การตรวจโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน


การตรวจโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยความร่วมมือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

ศุกร์ 25 มกราคม 2562
อ่าน 493 ครั้ง