ยินดีต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


ยินดีต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้เข้าอบรมโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน  ระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2563  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด  

อังคาร 25 สิงหาคม 2563
อ่าน 228 ครั้ง