รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียน นักศึกษาตามโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง


‼️*** ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ***‼️ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียน นักศึกษาตามโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ทุนประเภท 2 ปี และทุนประเภท 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร

พฤหัส 30 เมษายน 2563
อ่าน 160 ครั้ง