ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ ตรวจประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน


คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ ตรวจประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยความยินดียิ่ง

พุธ 30 มกราคม 2562
อ่าน 182 ครั้ง