การประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษา


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

ศุกร์ 25 มกราคม 2562
อ่าน 33 ครั้ง