ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะ และสำเร็จการศึกษาแล้วที่เป็นเจ้าของธุรกิจ นายเมธี  ไชยพาลี    


ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะ และสำเร็จการศึกษาแล้วที่เป็นเจ้าของธุรกิจ
นายเมธี  ไชยพาลี    เจ้าของธุรกิจเมธี ฟาร์ม เกี่ยวกับการรับผสมพันธุ์สัตว์ เช่น โค กระบือ และสุกร   ที่ตั้งของธุรกิจ  79 หมู่7  บ้านสำโรง  ตำบลดู่  อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด  ติดต่อสอบถาม โทร  088-7369566

ศุกร์ 2 กรกฏาคม 2564
อ่าน 97 ครั้ง