ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้สถานศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 1 มิถุนายน เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ทั่วประเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด มีความห่วงใยในความปลอดภัยทางสุขภาพ และระวังป้องกันนักเรียน – นักศึกษา จึงกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวัน จันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564 ติดต่อสอบถาม โทร 043569117  http://www.rcat.ac.th

อังคาร 25 พฤษภาคม 2564
อ่าน 80 ครั้ง