พิธีเปิดการอบรมโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ


พิธีเปิดการอบรมโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิชย์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ และเยี่ยมชมโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด รวมทั้งติดตามการขยายผลนักศึกษาหลักสูตรชลกร ช่วยเหลือชุมชน ณ โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา และบ้านขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์ ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พฤหัส 17 กันยายน 2563
อ่าน 30 ครั้ง