บุคลากรแผนกวิชา แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม


หัวหน้าแผนก

      

ชื่อ : นายอภิชัย ขันตี

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : ครูผู้ช่วย

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0892787519

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 

      

ชื่อ : นายอรัญ จันทะคัด

ตำแหน่ง : รองหัวหน้าแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : พนักงานราชการ ครู

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0813904605

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นายณัฐวุฒิ ภาชู

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : ครู

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0883308392

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นายชัยยงค์ ไวยเวช

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : ครู

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0810540931

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นายธนากร แสนอุ่น

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : ครู

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0898884064

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นายสรรพวุธ หมู่โสภิญ

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : ครูผู้ช่วย

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0854658931

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นายพีรพล ประจันพล

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : พนักงานราชการ ครู

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0850021345

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นายเรวัตร สมสะอาด

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : พนักงานราชการ ครู

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0854908032

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : ร.ต.ศักดิ์รินทร์ ศรีประไหม

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : ครูพิเศษสอน

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0853148853

ข้อมูลเพิ่มเติม : -