ข้าราชการพลเรือน


      

ชื่อ : นางนงเยาว์ กัลยาลักษณ์

ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

วิทยฐานะ : เชี่ยวชาญ

หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา

อีเมล์ : Boss@kvc.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 043236538

ข้อมูลเพิ่มเติม : facebook.com/12345

 
      

ชื่อ : นางนงเยาว์ กัลยาลักษณ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

วิทยฐานะ : เชี่ยวชาญ

หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา

อีเมล์ : Boss@kvc.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 043236538

ข้อมูลเพิ่มเติม : facebook.com/12345

 

บุคลากรทางการศึกษา


      

ชื่อ : นางนงเยาว์ กัลยาลักษณ์

ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

วิทยฐานะ : เชี่ยวชาญ

หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา

อีเมล์ : Boss@kvc.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 043236538

ข้อมูลเพิ่มเติม : facebook.com/12345

 
      

ชื่อ : นางนงเยาว์ กัลยาลักษณ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

วิทยฐานะ : เชี่ยวชาญ

หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา

อีเมล์ : Boss@kvc.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 043236538

ข้อมูลเพิ่มเติม : facebook.com/12345

 
      

ชื่อ : นางนงเยาว์ กัลยาลักษณ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

วิทยฐานะ : เชี่ยวชาญ

หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา

อีเมล์ : Boss@kvc.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 043236538

ข้อมูลเพิ่มเติม : facebook.com/12345

 
      

ชื่อ : นางนงเยาว์ กัลยาลักษณ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

วิทยฐานะ : เชี่ยวชาญ

หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา

อีเมล์ : Boss@kvc.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 043236538

ข้อมูลเพิ่มเติม : facebook.com/12345

 
      

ชื่อ : นางนงเยาว์ กัลยาลักษณ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

วิทยฐานะ : เชี่ยวชาญ

หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา

อีเมล์ : Boss@kvc.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 043236538

ข้อมูลเพิ่มเติม : facebook.com/12345

 
      

ชื่อ : นางนงเยาว์ กัลยาลักษณ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

วิทยฐานะ : เชี่ยวชาญ

หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา

อีเมล์ : Boss@kvc.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 043236538

ข้อมูลเพิ่มเติม : facebook.com/12345