บุคลากรแผนกวิชา แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร


หัวหน้าแผนก

      

ชื่อ : นางเดือนเพ็ญ ชนกระโทก

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0895771837

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 


      

ชื่อ : น.ส.ปรีญานันท์ โพธิ์ชัยแสน

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : พนักงานราชการ ครู

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0982099477

ข้อมูลเพิ่มเติม : -