ประกาศงานพัสดุ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

 ประกาศงานพัสดุ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการปฐพีวิทยา จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-biding) จำนวน 1 ชุด

ข่าวงานพัสดุ,จัดซื้อ จัดจ้าง