ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู รหัสวิชา ๔๐๗ (เทคโนโลยีภูมิทัศน์/การจัดสวน/ภูมิสถาปัตย์ )

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู  รหัสวิชา ๔๐๗ (เทคโนโลยีภูมิทัศน์/การจัดสวน/ภูมิสถาปัตย์ ) 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู รหัสวิชา ๔๐๗

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู  รหัสวิชา ๔๐๗  (เทคโนโลยีภูมิทัศน์/การจัดสวน/ภูมิสถาปัตย์ ) 
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู) ครู รหัสวิชา ๔๐๗  (เทคโนโลยีภูมิทัศน์/การจัดสวน/ภูมิสถาปัตย์ )   จำนวน 1 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู) ครู รหัสวิชา ๔๐๗  (เทคโนโลยีภูมิทัศน์/การจัดสวน/ภูมิสถาปัตย์ )   จำนวน 1 ตำแหน่ง
ดาวน์โหลดเอกสาร

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู รหัสวิชา ๔๐๗ (เทคโนโลยีภูมิทัศน์/การจัดสวน/ภูมิสถาปัตย์ ) จำนวน 1 ตำแหน่ง

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู รหัสวิชา ๔๐๗ (เทคโนโลยีภูมิทัศน์/การจัดสวน/ภูมิสถาปัตย์ ) จำนวน 1 ตำแหน่ง
ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู) รหัส 104 (คณิตศาสตร์)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู) รหัส 104 (คณิตศาสตร์)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู) รหัส 104 (คณิตศาสตร์)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู) รหัส 104 (คณิตศาสตร์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู) รหัส 104 (คณิตศาสตร์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู) รหัส 104 (คณิตศาสตร์)  

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู (คณิตศาสตร์) จำนวน 1 ตำแหน่ง

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ครู) รหัสวิชา 104 คณิตศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง (คณิตศาสตร์/สถิติและการวิจัย การวัดผลและประเมินผล การสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ /การวัดผลและประเมินผล การศึกษา/สถิติ/สถิติประยุกต์/การศึกษาคณิตศาสตร์/มัธยมศึกษา คณิตศาสตร์) ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศงานบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ครู) รหัสวิชา 401 กลุ่มวิชาพืชศาสตร์

ประกาศงานบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ครู) รหัสวิชา 401 กลุ่มวิชาพืชศาสตร์

ข่าวงานบุคลากร