ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับชาวอาชีวศึกษาเกษตร  ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับชาวอาชีวศึกษาเกษตร  ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 
12 สิงหาคม 2562 
ณ ที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Youth Camp Young Smart Farmer Level 2 ครั้งที่ 3

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Youth Camp Young Smart Farmer Level 2 ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2562
ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค จ.ร้อยเอ็ด


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม วันที่ 6 สิงหาคม 2562
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม วันที่ 7 สิงหาคม 2562
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม วันที่ 8 สิงหาคม 2562
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม วันที่ 9 สิงหาคม 2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 ภาค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีวศึกษาเกษตร ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดร้อยเอ็ด
น้ำโดย ท่าน ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรและประมง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
โดย ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด วันที่ 1 กันยายน 2562
ณ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกดำนา เพื่อเทิดพระเกีรยติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 2 สิงหาคม 2562

กิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกดำนา
เพื่อเทิดพระเกีรยติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 2 สิงหาคม 2562
ณ แปลงนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีจุดเทียนชัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พิธีจุดเทียนชัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฏาคม 2562
อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมดอนแดง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีอัญเชิญรับถ้วยรางวัลพระราชทานชนะเลิศคะแนนรวมในการประชุมวิชาการ อกท. ครั้งที่ 40 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพุธ 24 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ร่วมพิธีอัญเชิญรับถ้วยรางวัลพระราชทานชนะเลิศคะแนนรวมในการประชุมวิชาการ อกท. ครั้งที่ 40 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีตัวแทนผู้บริหารและตัวแทนครูจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามเป็นผู้อันเชิญถ้วยพระราชทาน ณ หอประชุมดอนแดง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

นักเรียน นักศึกษา ชมรมแผนกวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาวัด ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยมีนายสุเทพ สระจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร คณะครูแผนกวิชาบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษาร่วมทำบุญ ถวายเทียน เวียนเทียนและร่วมกันพัฒนาวัดเนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 ณ วัดนิเวศน์ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2562 ณ อ่างธวัชชัย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฏาคม 2562
ณ อ่างธวัชชัย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2562 อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2562 อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำโดยนายพฤฒิวิชช์ ศิริพันธ์ รองผู้อำนวยการฯ คุณครูบุญยนุช โพธิชัยเลิศ และคุณครูสุริยา โยธา พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนฯ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด วันที่ 10 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ แผนกวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา โดยนักเรียนนักศึษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
ณ วัดนิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยมีวิทยากร 1. คุณวินิตตา ชิณโย เจ้าหน้าที่ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร 2. อ.บรรยง ศุภดล เจ้าของธุรกิจหนองอางฟาร์ม วันที่ 10 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ แผนกวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างอาชีพ กลุ่มเกษตรกร Smart Farmer จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างอาชีพ
กลุ่มเกษตรกร Smart Farmer จังหวัดร้อยเอ็ด
"หลักสูตรแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อและธัญพืช"
วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562
ณ แผนกอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรม วันที่ 3 กค 62
ภาพกิจกรรม วันที่ 4 กค 62

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งที่ 14

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562
ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ณ อบต.สีแก้ว บ้านสีแก้ว ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2562 ณ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ระยะที่ 1

งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ระยะที่ 1 ให้แกคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานสอน ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสาเกตุ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ

โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ
วันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2562
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

กิจกรรม Big Cleaning Day

Big Cleaning Day โครงการกิจกรรม 5 ส. วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด  ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีเปิดประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๑ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีเปิดประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๑ องค์การเกษตรกรในอนาคต แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมดอนแดง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศาสตราจารย์ ดร.รอยล  จิตรดอน นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาสถาบันฯติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมยกระดับภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนนักศึกษา

นายอรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมยกระดับภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนนักศึกษากลุ่มเกษตรกรรม ระดับปวส. ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับ Melbourne Polytechnic ประเทศออสเตรเลียและสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย 
12 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมยกระดับภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนนักศึกษา 1-12 กรกฎาคม 2562

โครงการฝึกอบรมยกระดับภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนนักศึกษากลุ่มเกษตรกรรม ระดับปวส. ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับ Melbourne Polytechnic ประเทศออสเตรเลียและสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 1-12 กรกฎาคม 2562 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

13 มิถุนายน 2562 พิธีไหวครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

13 มิถุนายน 2562 พิธีไหวครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 

กำหนดการปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง และอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง และอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://rcat.ac.th/home/document คลิกดาวน์โหลด

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป **ไม่เว้นวันหยุดราชการ** โทร. 043-569-117

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป‼️
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
✅ระดับ ปวช. 
——>> พืชศาสตร์, สัตวศาสตร์,ประมง, อุตสาหกรรมเกษตร,บริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์,บัญชี) ช่างไฟฟ้า และงานยานยนต์ ✅ระดับ ปวส. 
——>> พืชศาสตร์, สัตวศาสตร์,ประมง, อุตสาหกรรมเกษตร และบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์,บัญชี) ✅ ระดับ ปวส. ภาคสมทบ
——>> ประมง ✅ระดับปริญญาตรี
—->> สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.043-569-117

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2562 26 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

โครงการผลิตเห็ดเพื่อจำหน่าย

ประกาศ  ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด  โครงการผลิตเห็ดเพื่อจำหน่าย แผนกวิชาพืชศาสตร์   กิโลกรัมละ  60  บาท โรงเพาะเห็ด แผนกวิชาพืชศาสตร์ ติดต่อ  099-4674682  

โครงการผลิตกบเพื่อจำหน่าย

ประกาศ  ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด โครงการ "ผลิตกบเพื่อจำหน่าย" แผนกวิชาประมง จำหน่ายพันธุ์กบตัวละ 1 บาท แผนกวิชาประมง ติดต่อ. นายสุนัย นิลดาศรี  098-6958538

โครงการ “เถ้าแก่น้อย” แผนกวิชาบริหารธุรกิจ

ประกาศ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โครงการ “เถ้าแก่น้อย” แผนกวิชาบริหารธุรกิจ  จำหน่าย น้ำแข็งใส ขนมจีบ เปาะเปี๊ยะสด ณ แผนกวิชาบริหารธุรกิจ เวลาจำหน่าย ช่วงเช้า    07.00 -07.45 น. ช่วงเที่ยง  12.00 -13.00 น.  

✨RCAT ร่วมใจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ✨

✨ประชาสัมพันธ์✨
การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ((เลือกตั้ง ส.ส.))
วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562
เวลา 08:00 - 17.00 น.

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ ตรวจประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ ตรวจประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยความยินดียิ่ง

รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป‼️
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
✅ระดับ ปวช. 
——>> พืชศาสตร์, สัตวศาสตร์,ประมง, อุตสาหกรรมเกษตร,บริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์,บัญชี) และ ช่างอุตสาหกรรม ✅ระดับ ปวส. 
——>> พืชศาสตร์, สัตวศาสตร์,ประมง, อุตสาหกรรมเกษตร และบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์,บัญชี) ✅ ระดับ ปวส. ภาคสมทบ
——>> ประมง ✅ระดับปริญญาตรี
—->> สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.043-569-118

การประชุมกรรมการสถานศึกษา ร่วมกับ กรรมการบริหารสถานศึกษา วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 

การประชุมกรรมการสถานศึกษา ร่วมกับ กรรมการบริหารสถานศึกษา วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 

การประเมินคัดเลือกหน่วย อกท. ดีเด่น

การประเมินคัดเลือกหน่วย อกท. ดีเด่น การตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกเลื่อนระดับจากระดับหน่วยเป็นระดับภาค คัดเลือกสมาชิก อกท.ดีเด่นและการคัดเลือกสมาชิกพัฒนาสังคมและบริการชุมชนดีเด่น  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 

23 ตุลาคม 2561 พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 23 ตุลาคม 2561 พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี 

กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ (อศจ.ร้อยเอ็ด)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เจ้าภาพจัดกิจกรรมวันครูแห่งชาติ (อศจ.ร้อยเอ็ด) ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายประจวบ จันทรวงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยฯต่างๆ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในสังกัด อศจ. ร้อยเอ็ด เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เมื่อวันพุธ ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

ผอ. มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพกับนักศึกษาจีน

ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด มอบของที่ระลึก พบปะพูดคุย และร่วมถ่ายภาพกับนักศึกษาจีน โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2561 ทั้ง 3 วิทยาลัย ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาฯ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

กิจกรรมสัมมนาของนักศึกษาจีน ประจำปีการศึกษา 2561(ครั้งที่ 1)

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เจ้าภาพจัดกิจกรรมสัมมนาของนักศึกษาจีน โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 โดยมีกิจกรรมทดสอบด้านภาษาไทย การนำใบมะพร้าวมาสานเป็นรูปสัตว์ชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นการสืบสานภูมิปัญญาไทยจากวัสดุธรรมชาติ การทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในจังหวัดร้อยเอ็ด และการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ของแต่ละวิทยาลัยฯ ณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

สถานนีโทรทัศน์ยูนหนาน ประเทศจีน ถ่ายทำรายการฯ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 สถานนีโทรทัศน์ยูนหนาน จากประเทศจีน ถ่ายทำรายการโทรทัศน์เพื่อออกกอากาศทางช่องของประเทศจีน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย และการเรียนรู้วัฒนธรรมจีนในประเทศไทย ในช่วงเทศกาลวันตรุษจีนที่ใกล้จะมาถึง สถานที่ถ่ายทำ ณ ห้องเรียน English Edutainment Room วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

การประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2562 หอพักหมู่บ้านปฏิรูป

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2562 และจับฉลากแจกของขวัญให้กับนักเรียน นักศึกษา และรับประทานอาหารร่วมกันกับผู้บริหาร และคณะคุณครู ณ หอพักหมู่บ้านปฏิรูป วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

วษท.ศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงานห้องเรียนเฉพาะทางที่ได้รับ Super Gold

วันที่ 8 มกราคม 2562 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีษะเกษ เข้าศึกษาดูงานห้องเรียนเฉพาะทางอาชีวศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทองการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา 1.ห้อง Spread Sheet Room แผนกวิชาบริหารธุรกิจ 2. ห้องเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ แผนกวิชาประมง และ 3.ห้องเรียน English Edutainment Room แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 โดยมีกิจกรรมการแสดงของคุณครูแต่ละแผนกวิชา การจับฉลากแจกของขวัญ ณ บริเวณบ้านพักผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

พิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ 2562

พิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ 2562
28 ธันวาคม 2562
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา
28 ธันวารม 2561
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

การแข่งขันกีฬาดอนแดงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน นักศึกษา "ดอนแดงเกมส์" และพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 256ๅ ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2561 การแสดงของนักเรียน นักศึกษาทั้งระดับ ปวช.และ ปวส. การแสดงของนักศึกษาจีน นักศึกษากัมพูชา และกิจกรรมอื่นที่น่าสนใจอีกมากมาย จัดขึ้น ณ หอประชุมดอนแดง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

การตรวจโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การตรวจโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยความร่วมมือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว

ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว
เกษตรร้อยเอ็ด ร้อยรักสามัคคี
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
แปลงนา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

งานเลี้ยงต้อนรับ และ เลี้ยงอำลา ผู้บริหาร ครู และ บุคลากรทางการศึกษา

งานเลี้ยงต้อนรับ และ เลี้ยงอำลา ผู้บริหาร ครู และ บุคลากรทางการศึกษา
ต้อนรับ

1.นายพฤฒิวิชช์ ศิริพันธ์   รองผู้อำนวยการ
2.ครูกิตติศักดิ์ พึ่งสันเทียะ
3.นายธีระชัย ตู้ปัสสา
อำลา 
1.ครูทัชชุวรรณ ปัญญา
2.ครูธนิสา ศิริวงศ์ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

การประชุมองค์การวิชาชีพเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๔๐ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

การประชุมองค์การวิชาชีพเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๔๐
ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ กันยายน ๒๕๖๑
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

กลุ่มข่าว