ท่านผู้อำนวยการ ดร.ชาติชาย เกตุพรหม เป็นประธานปิดงานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29


ท่านผู้อำนวยการ ดร.ชาติชาย เกตุพรหม เป็นประธานปิดงานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งมอบโล่แก่นักเรียนนักศึกษา  ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชนการ์เดน จังหวัดร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อังคาร 4 กุมภาพันธ์ 2563
อ่าน 71 ครั้ง