วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 ภาค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดร้อยเอ็ด


อาชีวศึกษาเกษตร ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดร้อยเอ็ด
น้ำโดย ท่าน ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรและประมง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
โดย ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด วันที่ 1 กันยายน 2562
ณ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

จันทร์ 2 กันยายน 2562
อ่าน 190 ครั้ง