การติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ศาสตราจารย์ ดร.รอยล  จิตรดอน นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาสถาบันฯติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เสาร์ 13 กรกฏาคม 2562
อ่าน 122 ครั้ง