พิธีปิดโครงการฝึกอบรมยกระดับภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนนักศึกษา


นายอรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมยกระดับภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนนักศึกษากลุ่มเกษตรกรรม ระดับปวส. ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับ Melbourne Polytechnic ประเทศออสเตรเลียและสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย 
12 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เสาร์ 13 กรกฏาคม 2562
อ่าน 85 ครั้ง