การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด


การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2562 26 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

อังคาร 26 มีนาคม 2562
อ่าน 108 ครั้ง