การประชุมกรรมการสถานศึกษา ร่วมกับ กรรมการบริหารสถานศึกษา วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 


การประชุมกรรมการสถานศึกษา ร่วมกับ กรรมการบริหารสถานศึกษา วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 

จันทร์ 28 มกราคม 2562
อ่าน 83 ครั้ง