ผอ. มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพกับนักศึกษาจีน


ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด มอบของที่ระลึก พบปะพูดคุย และร่วมถ่ายภาพกับนักศึกษาจีน โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2561 ทั้ง 3 วิทยาลัย ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาฯ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

ศุกร์ 25 มกราคม 2562
อ่าน 173 ครั้ง