กิจกรรมสัมมนาของนักศึกษาจีน ประจำปีการศึกษา 2561(ครั้งที่ 1)


เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เจ้าภาพจัดกิจกรรมสัมมนาของนักศึกษาจีน โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 โดยมีกิจกรรมทดสอบด้านภาษาไทย การนำใบมะพร้าวมาสานเป็นรูปสัตว์ชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นการสืบสานภูมิปัญญาไทยจากวัสดุธรรมชาติ การทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในจังหวัดร้อยเอ็ด และการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ของแต่ละวิทยาลัยฯ ณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

ศุกร์ 25 มกราคม 2562
อ่าน 65 ครั้ง