แสดงความยินดี กับท่านผู้อำนวยการ สุเทพ  สระจันทร์


แสดงความยินดี กับท่านผู้อำนวยการ สุเทพ  สระจันทร์ ในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ  

จันทร์ 25 กรกฏาคม 2565
อ่าน 128 ครั้ง