นักเรียน อศ.กช. ศูนย์ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ดได้เข้าศึกษาดูงานเรียนรู้เพิ่มเติมในรายวิชาการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน


นักเรียน อศ.กช. ศูนย์ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ดได้เข้าศึกษาดูงานเรียนรู้เพิ่มเติมในรายวิชาการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน จากธุรกิจฟาร์มเห็ดนางฟ้าเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา  ฟาร์มเห็ด แผนกวิชาพืชศาสตร์

ศุกร์ 2 กรกฏาคม 2564
อ่าน 84 ครั้ง