การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมูลนิธิชัยพัฒนา ครั้งที่ 2/2563


การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมูลนิธิชัยพัฒนา ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมและให้การต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และนายอภิชาติ จงสกุล รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เสาร์ 14 พฤศจิกายน 2563
อ่าน 191 ครั้ง